Claochlú Coirpe #2 – Méadú Meachán, Sláinte, agus Ithe Glan

Sa chéad cuid den sraith seo, phlé muid cailleadh meachán. An gá dúinn muid féin a mharú le traenál dian mar a fhéicimid ar clárthaí teilifíse ar nós The Biggest Loser? Nó an bhfuil bealaigh níos éifeachtaí is níos slaintiúla ann cúpla punt a chailleadh? Caith súil siar ar Claochlú Coirpe #1 .

Inniú, beidh muid ag caitheamh súil ar an taobh eile den bonn. Cad faoi siúd atá ró-thanaí agus atá ag iarraidh meachán a mhéadú? I sochaí an lae inniú, bíonn an-béim curtha ar íomha coirp, agus brú mór ar mhná óga ach go háirithe an íomha tanaí a chomhlíonadh. Ach cuimhnigh nach ionann tanaí agus slaintiúil, go minic is a mhallairt an chás.

Cén sort aclaíocht is éifeachtaí le haghaidh méadú meachán, agus cad é an bia is fearr ithe I dtreo an sprioc seo?

Sa chéad dul síos, ba mhaith linn bheith níos cruinne nuair a phléimid meachain a ardú. Tá sé measartha simplí againn éirigh níos ramhaire; ná bog móran agus ith cuid mhór pizza agus uachtair reoite! Tá sé tábhachtach idirdhealú a dhéanamh idir seo
agus meacháin a ardú ar slí atá slaintiúl. Ní hé sin le rá gur droch rud i gcónaí é an leibheáil saille sa chorp a ardú má tá sé an-íseal, ach ba mhaith linn díriú ar meatán a mhéadú.

Chun na meatáin sa chorp a spreagadh chun fás, caithfidh muid cur ina luí ar an chorp go bhfuil tuilleadh meatáin de dhíth orainn. Is féidir linn seo a bhaint amach go héifeachtach le haclaíocht neartaithe; tógail meacháin mar a luaigh muid cheanna féin, luailí gleacaíochta, nó fiú obair sa fíor saoil a thugann orainn rudaí trom a thógail agus a iompar.

Go minic, is é an aiste bia a chuireann bac ar dul chun cinn súntasach leis an chuspóir seo. Go minic, creideann an duine go mbíonn siad ag ithe dóthain bia cheanna féin, ach mura bhfuil an uimhir ar an scála ag méadú, is léir nach bhfuil. Tá iarracht ar leith de dhíth anseo, agus bfhéidir go mbeidh ort ithe nuair nach bhfuilocras ar fiú, ar feadh tammail. Maidir leis an sórt bhia le ithe, ní gá dúinn straeáil ar shiúl ón príomh phrionsabail fíor bhia a ithe. Is é an próitéin a fhaighimid ó bia a thugann ar an chorp deisiú agus fás, marsin ith neart de. Mar threoirlíne garbh, bíodh sé mar chuspóiragat timpeall 1.5 gram de phróitéin a ithe achan lá le haghaidh achan cilegream meachán atá ort. i.e ma mhéann tú 50 kilo, ith 75 kilo de phrótéin. Is féidir le seo a bheith deacair go leor ach tá sé in-deánta. Tá an-éagsúlacht de foinsí phróitéin ar fáill againn; feoil dearg, iasc, éineoil agus éanlaith chlois; uibheacha ach go háirithe, tairgí déiríochta, agus cnónna.

Cad é an aclaíocht is fearr don sláinte go ginearálta?

Sa lá tá inniú ann, tá cónaí orainn i sochaí díomhaoin, ag bogadh níos lú agus ag suí níos mó. Le hAois na Teicneolaíochta, níl an gá céanna orainn strus fisicúil a chur ar an chorp mar a bhí céad bliana ó shin. Ní gá dúinn bia a fhás, éadaí a ghlanadh de láimh, ní gá dúinn taisteal ar chos níos mó. Nuair a théimid ar obair bíomar ag suí os comhair ríomhaire san oifig, gan an éileamh fiscúil a bhíonn ar fheirmeoireacht, iascaireacht, tógáil nó obair láimhe eile.
Marsin de, chun an meathlú seo a aisiompú, ionchorpraigh bogadh d’achan saghas achan lá.

Ó bhog mé go Londain tapaim an deis siúl suas staighre fada. Baineann sé an anall asat!                         Pic: LeePeelingPhotography.co.uk

Rotháil ar scoil nó ar obair, siúl suas na staighre, caith isteach gnáthamh deich nóiméad de luailí coirp anois agus arís, gabh ag snámh, deán damhsa, bí ag scipeáil, gabh ag an pháirc agus imir le do chud cairde, dreap crann, nó imir sport. Oibríonn achan rud, agus a mhó gurféidir linn aclaíocht a fháil isteach gan ídiú a dhéanamh ar achmhain tola, is fearr. Bain sult as agus réitigh fochiall diúltach na haclaíochta.

Cad atá i gceist le ithe glan? Cén sort bia atá I gceist?

Luaigh muid cheanna féin go bhaineann ithe glan le fíor bhia. Cur na ceisteanna seo ort féin agus tú ag meabhrú do dhinnéar anocht. Ar fhás sé sa chré? An raibh sé beo ag pointe amháin? Más ní heá an fhreagra, níor chóir go mbeadh barraíocht do ag deánamh suas an aiste bia atá agat. Sceallóga?..Ar fhás siad sa chré? Hmm, ní shílim é. Prataí, tic! Bealach eile le hamharc air ithe glan ná bia comhábhair amháin. Má tá níos mó comhábhair san áireamh ná an bia é féin, bí amhrasach. Mar shampla, is cairéid é cairéid, sin an taon comhábhair atá i gceist. Ach is ann d’arán ná meascán de phlúr, uibheacha, salann, siúcra, uisce, agus giosta.organic food pic

Le seo ar intinn againn, caithfimid bheith airdeallach as earraí atá curtha chun tosaigh mar bhia slaintiúl le lipéadú bhia a chuireann dallamullóg orainn. Deán neamh-aird den mhargaíocht, nó na focailí Natural nó Gluten-free, agus amharc ar an liosta comhábhair. Má léann sé cosúil le caibidil ó théacsleabhar ceimice, is beag an seans go bhfuil sé slaintiúl!
Is tionscal mhór é na tairgí ‘slaintiúl’ seo a fheicimid sna siopaí bianna sláinte, ach ní hamháin go gcosnaíonn siad i bhfad níos mó airgead ort, níl siad aon chuid níos sláintiúla duit.
Tá bonnrial tábhachtach i gceist maidir le bia agus is é sin an mheasarthacht. Is féidir linn bheith an-chruthaitheach agus béiltí blasta a ullmhú ó comhábhair shlaintiúl, ach ní gá dúinn bheith míchuibheasach. Má chuir duine éigin bac orainn cearnóg seacláid dorcha a ithe anois agus arís, nó knickerbocker glory i ndiaidh béile amuigh, ní bheadh aon sonas sa saoil! Bíonn blas ar an bheagán agus má bhíonn muid ró-dhian orainn féin, titfidh an tóin as do chuid iarrachtaí. Má tá tú ag iarraidh athchoiriú a dhéanamh ar d’aiste bia, tosaigh le nós maith amháin ag an am agus bí foighneach.

Téarmaí Deasa

Claochlú coirpe – body transformation. Bia comhábhair amháin – single ingredient food. Más faoina luach – underestimate. Luailí gleacaíochta – gymnastic movements. Fochiall diúltach – negative connotation. Díomhaoin (focail a thaitin le Doll 🙂 – idle.

Author: Cairbre

Cairbre is the Strength and Conditioning Coach for the Tipperary Hurling Team, having previously coached Arsenal Women FC and at the Arsenal Youth Academy. Blog posts inspired by a curiosity about the inner workings of the body and mind, and the pursuit of athletic performance.

UKSCA accredited, with a Sport and Exercise Sciences BSc, and Sports Performance MSc from the University of Limerick.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *