Claochlú coirpe #1: Cailleadh meachán

Braitheann an corp agus an sláinte atá bronnta orainn go formhór ar an slí maireachtála a leanann muid. Mar sin de, chun athrú mór a chur i gcrích, níl aon draíocht i gceist; caithfimid ithe mar is ceart agus slí maireachtála níos gníomhaí a chruthú. Bíonn an corp agus anam faoi bhláth nuair a chothaíonn muid an corp le bia glan agus bogadh flúirseach. Sin é.

Chuir Ailbhe Ní Riain cúpla ceist orm ar na mallaibh le haghaidh tionscnamh ollscoile. Seo thíos an chéad ceann; tá súil agam go gcuidíonn sé le dhaoine aicsin a ghlacadh inniú.

Cén sórt aclaíocht is éifeachtaí chun meachán a chailleadh, agus an bia is fearr ithe?

Go hiondúil nuair a bhíonn sé mar sprioc ag daoine meachán a chailleadh, tagann rud amháin ar intinn: rith. Don chuid is mó ní hé seo an bealach is slaintiúla ná is éifeachtaí seo a bhaint amach. Cinnte, oibreoidh sé ar feadh tammaill, oibreoidh aon sort aclaíocht ar dtús nuair nach bhfuil an corp cleachtaithe leis. Ach an rud a fhéicimid go minic ná go bpiocann daoine suas gortaithe as bheith ag cur isteach na mílte fada ag rith, tagann srian ar dul chun cinn ar ná scalaí, agus éiríonn an duine díomuach.

Ag an am céanna, thiocfadh leat a rá gurbh é an módh aclaíochta is éifeachtaí ná an ceann a bhaineann tú sult as agus a chloífidh tú leis sa fad téarma. Marsin más é rith do rogha, thar barr. Ach ní gá mothú go mbeadh iachall ort rith má tá tú ag iarraidh crut a chur or do chorp. Tá beallaí eile ann atá níos cinéalta ar na géaga, agus b’fhéidir gan an uallach céanna ar an meoin. Molaim i gcónaí siúl ar dtús mar gníomhaíocht aeróbach. Tugaimid más faoina luach don siúl go minic, ach má ghlacann tú an cinneadh síul ar feadh 30 nóiméad nó uair a chloig, (ar bharr an gnáth mhéid a dhéanfaidh tú cibé), sin tús iontach. Más mian leat dúshlan níos déine, faigh téad scipeála agus ní bheidh tú i bhfad ag bearcadh alais.
An chéad módh aclaíochta eile eile atá an-tábhachtach ná traenál neartaithe de saghas éigin. Is maith le a lán daoine gym a úsaid chun seo a bhaint amach, agus cinnte cuidíonn sé traenálaí maith a bheith agat, roinnt treálamh agus meacháin, agus an líonra tacaíochta a thagann le pobail traenála go minic. Sin ráite, níl aclann riachtanach. Is féidir linn teaglaim de luailí a úaid chun na meatáin agus altanna a láidriú ag úsaid an corp é féin. Ba chóir dúinn focalstóir luailí a fhorbairt i dtreo an cuspóir seo; gróigeadh, brú-aníos agus a léithead. De gnáth, an oiread matáin atá ar do chorp, is lú an saill.

Amuigh ag siúl

Bí ag siúl ach ná caith bróga mar seo.

Tá an bia a itheann muid rí-thabháchtach chun meachán a chailleadh. Ní dhéanfaidh traenál breise suas le haghaidh droch aiste-bí. An chéad riall ná ith fíor bhia; sin glasraí agus torthaí a fhásann sa chré, iasc agus feoil. Ná bí buartha maidir le cuntas calories, nó cuireann sin béim ar cainníocht in ionad caighdeán. Don chuid is mó fán ar shiúl ó bia próiseailte, sin feoil áirithe, gránach bricfeasta, pasta agus fiú áran san áirid. Seans maith go mbeidh sé deacair ar dtús dul i gcleachtadh ar réim bí den sórt seo, ach triail é ar feadh tríocha lá, bí cruthaitheach sa chistin, agus bainfidh tú tairbhe mór as, ar bhun sláinte agus comhshuíomh coirpe de.

 

Author: Cairbre

Cairbre is the Strength and Conditioning Coach for the Tipperary Hurling Team, having previously coached Arsenal Women FC and at the Arsenal Youth Academy. Blog posts inspired by a curiosity about the inner workings of the body and mind, and the pursuit of athletic performance.

UKSCA accredited, with a Sport and Exercise Sciences BSc, and Sports Performance MSc from the University of Limerick.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *