Claochlú coirpe #1: Cailleadh meachán

Braitheann an corp agus an sláinte atá bronnta orainn go formhór ar an slí maireachtála a leanann muid. Mar sin de, chun athrú mór a chur i gcrích, níl aon draíocht i gceist; caithfimid ithe mar is ceart agus slí maireachtála níos gníomhaí a chruthú. Bíonn an corp agus anam faoi bhláth nuair a chothaíonn muid an corp le bia glan agus bogadh flúirseach. Sin é. Chuir Ailbhe Ní Riain cúpla ceist orm ar na mallaibh le haghaidh tionscnamh ollscoile. Seo thíos an chéad ceann; tá súil agam go gcuidíonn sé le dhaoine aicsin a ghlacadh inniú. Cén sórt aclaíocht is éifeachtaí chun meachán a chailleadh, agus an bia is fearr ithe? Go hiondúil nuair a bhíonn sé mar sprioc ag daoine meachán a chailleadh, tagann rud amháin ar intinn: rith. Don chuid is mó ní hé seo an bealach is slaintiúla ná is éifeachtaí seo a bhaint amach. Cinnte, oibreoidh sé ar feadh tammaill, oibreoidh aon sort aclaíocht ar dtús nuair nach bhfuil an corp cleachtaithe leis. Ach an rud a fhéicimid go minic ná go bpiocann daoine suas gortaithe as bheith ag cur isteach na mílte fada ag rith, tagann srian ar dul chun cinn ar ná scalaí, agus éiríonn an duine díomuach. Ag an am céanna, thiocfadh leat a rá gurbh é an módh aclaíochta is éifeachtaí ná an ceann a bhaineann tú sult as agus a chloífidh tú leis sa fad téarma. Marsin más é rith do rogha, thar barr. Ach ní gá mothú go mbeadh iachall ort rith má tá tú ag iarraidh crut a chur or do chorp. Tá beallaí eile ann atá níos cinéalta ar na géaga, agus b’fhéidir...

Aipeanna don Aclaíocht agus Sláinte

Bhí mé ag comhrá le Lisa Madden agus Pádraig Ó Conghaile ar an Bricfeasta Blasta @ Radió na Life ar maidin maidir le aipeanna sláinte agus a leithéad. Seo thíos beagán forbairt ar an ábhar cainte a bhí a phlé againn. Tá an domhan ag titim síos le aipeanna na laetha seo agus an cuid is mó acu ag feidhmniú mar ábhar seachráin ón réaltacht. Sin ráite, is féidir linn buntáiste a bhaint as an teicneolaíocht seo chun saoil níos gníomhaigh agus slaintiúla a chaitheamh, má bhaineann muid úsaid mhaith as. Tá poitensiúil cumhachtach ag an gúthan cliste bheith mar thraenalaí pearsanta agat féin; is féidir leis treoir a thabhairt dúinn ó thaobh aclaíochta de, is féidir leis gréasan shóisialta a bhunú chun tacaíocht agus inspreagadh a thabhairt duit, is féidir leis cuidiú linn nósanna slaintiúla a chothú. Tá sé an-éasca agus mealltach an app is úire agus is deise a íoslódail achan cúpla seachtain, ach caileann muid amach ár comhsheasmhacht sa chás seo agus ní bhíonn éifeacht leanúnach aige ar do chuid dul chun cinn. Cosúil le achan rud a bhaineann le aclaíocht agus sláinte, coinnigh simplí agus seasmhach é agus bainfidh tú tairbhe as. Seo roinnt de na bealaí is fearr chun do ghúthan cliste a úsaid ar bhonn aclaíochta agus sláinte. Roghnaigh an ceann a oireann duit agus bain trial as.   Rianú Iompraíochta Tá aipeanna ann a ligeann dúinn rianú a dhéanamh ar ár aistear féin-feabhúschan. Piocann tú nós nó dhó atá tú ag iarraidh a chothú, iontráil cá mhéad uair sa lá nó sa tseachtain atá sé mar sprioc agat an iompraíocht a chur i...