Aipeanna don Aclaíocht agus Sláinte

Bhí mé ag comhrá le Lisa Madden agus Pádraig Ó Conghaile ar an Bricfeasta Blasta @ Radió na Life ar maidin maidir le aipeanna sláinte agus a leithéad. Seo thíos beagán forbairt ar an ábhar cainte a bhí a phlé againn.

Tá an domhan ag titim síos le aipeanna na laetha seo agus an cuid is mó acu ag feidhmniú mar ábhar seachráin ón réaltacht. Sin ráite, is féidir linn buntáiste a bhaint as an teicneolaíocht seo chun saoil níos gníomhaigh agus slaintiúla a chaitheamh, má bhaineann muid úsaid mhaith as. Tá poitensiúil cumhachtach ag an gúthan cliste bheith mar thraenalaí pearsanta agat féin; is féidir leis treoir a thabhairt dúinn ó thaobh aclaíochta de, is féidir leis gréasan shóisialta a bhunú chun tacaíocht agus inspreagadh a thabhairt duit, is féidir leis cuidiú linn nósanna slaintiúla a chothú.

Tá sé an-éasca agus mealltach an app is úire agus is deise a íoslódail achan cúpla seachtain, ach caileann muid amach ár comhsheasmhacht sa chás seo agus ní bhíonn éifeacht leanúnach aige ar do chuid dul chun cinn. Cosúil le achan rud a bhaineann le aclaíocht agus sláinte, coinnigh simplí agus seasmhach é agus bainfidh tú tairbhe as.

Seo roinnt de na bealaí is fearr chun do ghúthan cliste a úsaid ar bhonn aclaíochta agus sláinte. Roghnaigh an ceann a oireann duit agus bain trial as.

 

Rianú Iompraíochta

Tá aipeanna ann a ligeann dúinn rianú a dhéanamh ar ár aistear féin-feabhúschan. Piocann tú nós nó dhó atá tú ag iarraidh a chothú, iontráil cá mhéad uair sa lá nó sa tseachtain atá sé mar sprioc agat an iompraíocht a chur i gcrích, agus socraigh meabhrúchan ar do ghúthan ag am áirithe chun cuimhne a chur ort é a dhéanamh. Córas simplí agus an-éifeachtach ma chlaon tú leis. Tá neart aipeanna den saghas seo ar fáil, agus an cuid is fearr acu saor in aisce, ach tá gnéithe áirithe a thagann le aip d’airbh ainm Coach.me a chuireann é ag bár an liosta domsa.

Coach.me-formerly-Lift

Tá gréasan shóisealta már chuid den aip seo a thugann tacaíocht duit agus tú sa tóir ar do chuspóir, pobail lán le daoine eile atá ar an aistear céanna leat féin. Tá a lán taighde deánta ar an tionchar atá ag líonra tacaíochta ar iarrachtaí dhaoine aclaíocht agus meachán a chailleadh, agus tá fianaise daingean ann gur fearr agus fad-tréimhseach na torthaí a bhaintear amach i dtimpeallacht mar seo. Sin an fáth go mbíonn rath ar Weight Watchers agus a léithead. Tugann sé spreagadh dúinn, agus bíonn freagracht orainn roimh ár chomhpháirtithe.

An gné is fearr liom féin faoi Coach.me ná achan uair a dhéanann tú an gnó faigheann tú TIC mór agus deánann sé taifead ar an bua beag sin. Cruthaíonn an logáil seo móiminteam tharr achar ama, agus cosúil le mall sneachta ag rolláil síos cnoc, éiríonn an slabhra de bhuanna beaga níos faide agus níos faide, agus mar thoradh is lú an seans go mbrisfidh tú é. Mar shampla, abair go bhfuil tú ag iarraidh nós macnamh a fhorbairt. An sprioc atá agat ná deich nóiméad sa lá. Má dhéanann tú deich lá i ndiaidh a chéile tá tú ag dul go maith. Má tá tríocha lá i ndiaidh a chéile deánta agat ní bheidh tú ag iarraidh an slabhra sin a bhriseadh. Agus má tá céad lá i ndiaidh a chéile bainte amach agat, is cinnte nach mbeidh tú ag iarraidh an slabhra a bhriseadh. Agus an deá-scéal ná ag pointe éigin beidh an iompraíocht sin ina nós daingean, mar aon le bheith ag scuabadh do chuid fiacla ar maidin, agus ní bheidh aon gá rianú a dhéanamh air a thoilleadh!

 

Péidiméadar

Déanann peidiméadar cuntas ar an méid céim a ghlacann tú agat i rith an lae agus úsaidtear iad chun daoine a spreagadh níos mó gníomhaíocht coirp a dhéanamh. Molann an taighde go bhfuil peidiméadar an-éifeachtach sa chás seo; chonaictheas meadú timpeall 2000 céim sa lá iontu siúd a bhain úsaid as peidiméadar, 26.9% níos mó na an gnách. Tá sin an-suntasach. Bhí an ardú is mó i líon na gcéimeanna le feiceáil acu siúd a leag amach sprioc laethúil céimeanna. Tá 10,000 céim mar sprioc maith, agus don gnáth duine, ní bhainfidh tú seo amach gan iarracht siúlóide bhreise.

Maidir le aipeanna tá neart ar an mhargadh. Baineann an gúthan úsaid as méadar luasghéaraithe inmheánach chun na céimeanna a chuntas, agus go hiondúil bíonn siad cruinn go leor. Leis na gútháin is déanaí bíonn aip cheanna féin ar an ghúthan marsin ní gá fiú ceann nua a íoslódáil. Tá an Health ar na iPhones, agus S-Health ar na Samsungs. Más main leat aip níos cuimsitheach don iPhone nó Android, ísolódail Argus. Tá sé saor in aisce agus comhmaith le céimeanna a chuntas tá gnéithe deasa eile aige; is féidir leis rianú a dhéanamh ar an méid codladh atá faighte agat, an bia a itheann tú, traenál eile i dtaobh den siúl, agus tá gnéasan sóisialta ann comh maith.

Argus-appscreen322x572

 

 

fitbit-logo

 

 

 

 

 

 

 


Ar ndóigh, má tá tú ag iarraidh an chéad céim eile aghlacadh leis an teicneolaíocht seo, bfhéidir gur fiú Fitbit a fháil. Uaireadóir a dhéanann céimeanna a chuntas agus neart eile. Deánann sé ráta croí a thomhais, deánann sé rianú ar an méid codladh atá faighte agat san oíche, cá mhéad calorie atá dóite agat. Tá a lán ag dul ar aghaidh leis an aip Fitbit. Is féidir leat tuairiscí agus graifeanna a fháil ar do chuid dul chun cinn. Faigheann tú suaitheantais nuair a bhaineann tú amach do chuspóir, is féidir leat ceangailt suas le cairde agus iomaíocht chun d’ainm a fháil ar clár ceann riain. An taon fhadhb leis an peidiméadar ná nach fhaigheann tú aon pointí as bheith ag taisteal ar do rothar ná do chuid scataí rollála!

 

Logálaí Bia.

Cosúil le peidiméadar a tharaingíonn aird ar do chuid céimeanna siúl, taraingíonn aipeanna logáil bia aird ar cad é atá ag dul isteach I do bhéal. Go minic bíonn aineolas orainn maidir leis an méid gníomhaíocht coirp a dhéanaimid go rialto, agus fiú féin ar cad é a ithimid. Deir tú leat féin go bhfuil tú measartha aclaí, agus go nitheann tú go slaintiúil. Ach, bíonn claontacht I gceist. Déanann muid tú dearmad ar an Wagon Wheel nó dhó a bhí agat ag am lón, ní chuirean tú an ceithre cúpan caifé san áireamh, agus measann tú go bhfuil an Pizza sin mesartha slaintiúil nó go bhfuil gleasraí ar bharr!

Sin an fáth go bhfuil logalaí bia an-úsaideach. Tarraingíon sé aird ar cad é atá i bhfírinne ag dul ar aghaidh, agus tugann an féinfhios seo déis dúinn roghanna níos fearr a dhéanamh leis an aiste bia.

Is é MyFitnessPal an aip logáil bia is coitianta ar an AppStore. Tá sé saor in aisce, agus tá a lán gnéithe aige; is féidir leat bia a scannáil le barrachóid, cuntas ar na calraí, tugann sé briseadh
síos duit ar an méid carbs, próitéin, agus saill atá ite agat. Is é sin an gné is fearr liom, go minic féicimid daoine nach nitheann go leor saill agus a itheann barraíocht carbaihiodráití. (Mar thaobh-nóta, caithfimid bheith cúramach máidir leis na cuntas calories, nó cuireann sé an chainníocht roimh an caighdeán, nuair is a mhallairt a ba chóir do bheith.)

MyFitnessPal

Má tá sé mar chuspóir agat meachán a chailleadh, mholfainn go láidir an aip seo a fháil ar an gúthan agus logáil a dhéanamh ar an bia a itheann tú achan lá ar feadh cúpla seachtaine.

 

Cláracha traenála

B’fhearr dúinn i bhfad traenalaí cumasach a bheith ar fáill againn os ár gcomhair amach chun muid a cóitseáil. Ach is féidir le seo bheith costasach, agus ní féidir do dhaoine eile turas chuig ionad traenála a fháil isteach ar sceideal gnóthach an lae. Mar dara rogha, is féidir linn treoir mhaith a fháill ar do ghúthan ná taibléid. Tá sé doiligh moladh a thabhairt ar app áirithe nó braitheann sé ar do chuid spéiseanna áirithe féin. Tá aipeanna ann d’achan sórt traenál; tógáil meacháin, pilates, yoga, aclaíocht meachán coirp. Deán beagán taighde ar-líne agus aimsigh ceann a thaitníonn leat. Mar a dúramar ag an tús, an meancóg is mó a dhéanann muid ná éiríonn muid mí-fhaoighneach leis an aip atá agat agus téann muid sa tóir ar an chéad aip eile. Claoigh le ceann amháin agus bainfidh tú leas mór as.

 

Focailí deasa

Réaltacht – reality. Ábhar Seachráin – distraction.  Comhsheasmhacht – consistency. Tairgiúlacht – productivity. Féin-feabhsúlacht – self-improvement. Rianí Iompraíocht – behaviour tracking. Freagracht – accountability. Rianú – tracking. Comhpháirtithe – peer. Gníomhaíocht coirp – physical activity. Méadar luashghéaraithe – accelerometer. Iomasach – intuitive. Clár ceann riain – Leaderboard. Féinfhios – awareness.

Author: Cairbre

Cairbre is the Strength and Conditioning Coach for the Tipperary Hurling Team, having previously coached Arsenal Women FC and at the Arsenal Youth Academy. Blog posts inspired by a curiosity about the inner workings of the body and mind, and the pursuit of athletic performance.

UKSCA accredited, with a Sport and Exercise Sciences BSc, and Sports Performance MSc from the University of Limerick.

1 Comment

  1. Alt den chéad scoth!

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *