Claochlú Coirpe #2 – Méadú Meachán, Sláinte, agus Ithe Glan

Sa chéad cuid den sraith seo, phlé muid cailleadh meachán. An gá dúinn muid féin a mharú le traenál dian mar a fhéicimid ar clárthaí teilifíse ar nós The Biggest Loser? Nó an bhfuil bealaigh níos éifeachtaí is níos slaintiúla ann cúpla punt a chailleadh? Caith súil siar ar Claochlú Coirpe #1 . Inniú, beidh muid ag caitheamh súil ar an taobh eile den bonn. Cad faoi siúd atá ró-thanaí agus atá ag iarraidh meachán a mhéadú? I sochaí an lae inniú, bíonn an-béim curtha ar íomha coirp, agus brú mór ar mhná óga ach go háirithe an íomha tanaí a chomhlíonadh. Ach cuimhnigh nach ionann tanaí agus slaintiúil, go minic is a mhallairt an chás. Cén sort aclaíocht is éifeachtaí le haghaidh méadú meachán, agus cad é an bia is fearr ithe I dtreo an sprioc seo? Sa chéad dul síos, ba mhaith linn bheith níos cruinne nuair a phléimid meachain a ardú. Tá sé measartha simplí againn éirigh níos ramhaire; ná bog móran agus ith cuid mhór pizza agus uachtair reoite! Tá sé tábhachtach idirdhealú a dhéanamh idir seo agus meacháin a ardú ar slí atá slaintiúl. Ní hé sin le rá gur droch rud i gcónaí é an leibheáil saille sa chorp a ardú má tá sé an-íseal, ach ba mhaith linn díriú ar meatán a mhéadú. Chun na meatáin sa chorp a spreagadh chun fás, caithfidh muid cur ina luí ar an chorp go bhfuil tuilleadh meatáin de dhíth orainn. Is féidir linn seo a bhaint amach go héifeachtach le haclaíocht neartaithe; tógail meacháin mar a luaigh muid cheanna féin, luailí gleacaíochta, nó fiú obair sa fíor saoil a thugann orainn...